Shopping Bag

Slovenia: Ljubljana

March 21st-22nd 2020
A weekend workshop with Eli Montaigue (Head of the WTBA)

Form Day:

Saturday, 21st 10am till 4pm (with 90 minutes for lunch)
Yang Lu Chan's Taijiquan form. This is the original Old Yang Style form, still mostly slow moving like modern forms, but the original form also includes explosive energy (Fa-jing) movements, these powerful energetic movements give this form a far greater balance of yin and yang. Also included are dim mak application, not the mystical dim mak you see in the movies, real world practical applications all aimed at the physiological dim mak points on the body.  
Taiji principles of movement. This can be applied to any Taiji form you are practicing, though we will be using the Yang Lu Chan Form, taking postures from this form and having a look into the body mechanics of how to move, to create power, from a balance of structure and flow, also looking at how the correct muscular activation in the form is how we channel the energy. 

Suitable for both beginners and advanced.

Martial Day:
Sunday 22nd, 9:30am till 3:30pm (with 90 minutes for lunch)
Here we will be looking at self defence training methods, you will pair up with another student to practice.
We will learn the beginning of the Small San Sau fighting form, this form takes postures from the slow form and puts them into a fast powerful fighting set that can be performed both solo as well as with a partner throwing attacks at you. 
We will also be taking certain techniques from the internal martial arts, and applying to them the folding principal. 
The folding principal teaches you what to do when your technique does not work, your defence may be countered, so we show you how to best make that flow into something else, your attack may be blocked, go with it and come back at another angle. 
This is one of the most important areas of practice for any martial art. The training methods will teach you how to stay loose under pressure, how to adapt with out thinking first, but learning to let your body simply react. 
In order to train this, your punching partner will also have to learn how to throw a real punch with correct intent and realism, so you will be taught this as well. 
Suitable for both beginners and advanced.

Cost of the workshop if paid in advance before February 1st 2020
€50 for one day.
€90 for both days
One day or two?

Cost of the workshop if paid late
€60 for one day.
€110 for both days

To register please contact Domen Tasner
[email protected] 
00386 31 63 84 21

Slovenija: Ljubljana

September 7. - 8. 2019

Dvodnevna taijiquan delavnica z Eli-jem Montaigue-jem (Vodjo svetovne zveze WTBA).

 

Dan za taijiquan formo:

Sobota, 7.09. od 10:00 do 16:00 ( 1.5h  odmor za kosilo)

Taijiquan Forma Yang Lu Chana, ustanovitelja Yang stila tjq., poznana tudi pod oznako “Stara forma” oz. “Old frame”. Gre za izvorno staro formo stila Yang, ki se podobno kot moderne tjq. forme izvaja vecinoma v pocasnem gibanju, poleg tega pa vsebuje tudi gibe z eksplozivno energijo (Fa-jin), kar  ji omogoca veliko boljše ravnotežje yina in yanga. Vsebuje tudi  dim mak aplikacije, vendar tu ne gre za misticni dim mak kot ga vidimo v filmih, temvec za prakticne aplikacije iz vsakdanjega sveta, ki so usmerjene proti  fiziološkim dim mak tockam na posameznikovem telesu.

Taiji principi gibanja. Le te lahko uporabljate pri vadbi katerekoli tjq. forme, ki jo redno izvajate, na seminarju pa jih bomo uporabljali pri vadbi Forme Yang Lu Chana. Na primerih posameznih drž iz forme bomo podrobneje obravnavali “mehaniko” telesa in nacine gibanja s pomocjo katerih ustvarimo moc iz ravnotežja med strukturo in tekocim gibanjem, pri cimer bomo pozorni na nacin po katerem je pravilna mišicna aktivacijo v formi tudi nacin s pomocjo katerega prevajamo energijo.

Primerno za zacetnike in nadaljevalce.

 

Dan za borilne aplikacije:

Nedelja,8.09. od 10:00 do 16:00 (1.5h odmor za kosilo)

Na vrsto bodo prišli nacini in metode treniranja samoobrambe, za vadbo pa boste potrebovali par(tnerja).

Ucili se bomo zacetka borilne forme Small San Sau, katera uporablja drže iz omenjene pocasne forme v hitrem in silnem borilnem setu, ki ga lahko izvajamo kot solo formo ali pa v parih kjer vas partner napada z udarci (street fight nacin).

Na nekaterih tehnikah notranjih borilnih vešcin bomo prikazali »princip prepogibanja«. Le ta vas uci kaj narediti, ko na primer vaša tehnika ne deluje, ko je vaša obramba onemogocena; pokažemo vam kako ta tok gibanja na najboljši nacin spremeniti v nekaj drugega. Ko vaš napad nasprotnik blokira, torej pojdite z njim oz. mu sledite in se vrnite nazaj pod drugacnim kotom.

Opisano predstavlja enega najpomembnejših podrocij vadbe katerekoli borilne vešcine. Metode vadbe vas bodo naucile kako ostati sprošcen pod pritiskom, kako se prilagoditi brez da bi najprej pomislili in  kako dovoliti telesu da se preprosto odzove.

Da pa bi lahko vse našteto uspešno trenirali, pa se je potrebno nauciti kako se »vrže« resnicen udarec s pravilnim namenom in realizmom, tako da bomo ta dan ucili tudi slednje. Primerno za zacetnike in nadaljevalce.

 

Kdo je Eli Montaigue…

Eli Montaigue je sin svetovno priznanega in cenjenega Taijiquan mojstra Erla Montaigueja. S Taiji vadbo je pricel pri 4 letih, resno pa je zacel trenirati pri 14ih, ko je zacel z ocetom vadit vsak dan.

Oce Erle je eden redkih posameznikov in po našem vedenju edini posameznik izven kitajske, ki so ga izucili v Starem Yang stilu Taijiquana.  Njegov osrednji ucitelj je bil Chang Yiu Chung, ki je bil ucenec Yang Shou Hoja, vnuka samega Yang Lu Chana.

Erle je za svojega edinega naslednika imenoval Elija in mu predal sistem ter ga razglasil za vodjo WTBA nekaj let pred svojo smrtjo leta 2011. Od takrat je Eli popolnoma prevzel vodenje in postal tudi sam svetovno priznan ucitelj, ki poucuje in vodi seminarje po celotnem širnem svetu.

 

Prispevki za seminar:

60 eur za posamezen dan

110 eur za oba dneva

 

Za registracijo in vprašanja se prosim obrnite na Domna Tašnerja

tasner @msn.com, 00386 31 63 84 21