Shopping Bag

Slovenia: Ljubljana

Cancelled due to Coronavirus

March 21st-22nd 2020
A weekend workshop with Eli Montaigue (Head of the WTBA)

Form Day:

Saturday, 21st 10am till 4pm (with 90 minutes for lunch)
Yang Lu Chan's Taijiquan form. This is the original Old Yang Style form, still mostly slow moving like modern forms, but the original form also includes explosive energy (Fa-jing) movements, these powerful energetic movements give this form a far greater balance of yin and yang. Also included are dim mak application, not the mystical dim mak you see in the movies, real world practical applications all aimed at the physiological dim mak points on the body.  
Taiji principles of movement. This can be applied to any Taiji form you are practicing, though we will be using the Yang Lu Chan Form, taking postures from this form and having a look into the body mechanics of how to move, to create power, from a balance of structure and flow, also looking at how the correct muscular activation in the form is how we channel the energy. 

Suitable for both beginners and advanced.

Martial Day:
Sunday 22nd, 9:30am till 3:30pm (with 90 minutes for lunch)
Here we will be looking at self defence training methods, you will pair up with another student to practice.
"Street" San Sau.
You've probably not heard of this before, that's because it's never been given a name till now. In the past it was just real word martial training, where we are given a set of techniques to practice with our partner, layer by layer, this is the stuff usually only trained in weekly class setting, but I have decided to introduce it to my workshops this year. 
I will make a preview video to show you what to expect from this san sau. 
Most of you know the small and large san sau, so you'll know that these forms are training methods to learn certain things about body mechanics, how to gain power from all angles, structure, balance, timing etc. However the "techniques" used in these forms and how we practice them, would for the most part not work in a real fight, they are not meant for that, they have other very important things they teach you about your body, which the more practical techniques don't teach so well. 
So for a well rounded Taiji training, it is important to training both the "training methods" and the stuff that will actually work in a fight. 
When I use to train with my Dad Erle, he would never use any of the methods from the small or large san sau to fight me, he would use things not found in most forms. 
This is how I learnt them, with out any set forms etc, he would just say "do this" then he would swing at me! 
Because this side of training has never been put into a box and given a name, most people do not know about it, or even if parts of it were taught at a camp, it would be forgotten, because it was not wrapped up into a package. 
So this is what I have done, the Street San Sau, is a mixture of all the Taiji and Bagua practical fighting techniques put into a package. 
It's both Taiji and Bagua, because in this area of training there is really no difference between the two, it's in the forms and training methods that you learn differences of Taiji and Bagua. 
The set is practiced always with a partner, to give you an example, Round 1, your partner throws a straight punch, you defend then follow up with three attacks, you get to complete all three strikes. Round 2, this time your partner throws the same punch, but he also blocks your first attack, so you have to be able to keep flowing into your second and third attacks with out his block breaking your flow, you then keep doing the drill, but you don't know if he will block or not. 
Round 3, again your partner throws the same punch, but when he blocks your first attack he throws a counter, so your three strike follow up now has to adapt. 
You keep drilling this method, but you don't know if he's going to put in the counter or not, your body has to either come in with the attacks, or react to his counter. 
We then work our way through this three round system with all the different types of start up attack, like straight punch, hook, to the head or to the body, kicks, tackles etc. 
Everything is practiced left and right sides. 
This can be practiced with or with out protection, usually in a weekly class of my own, the person doing the techniques would wear a head guard, and the puncher would wear gloves, this means the puncher can throw real punches with out risking damage. In a workshop or camp however we don't usually have this equipment, so you just have to go a little calm, I do however bring at least one set of equipment to test out those who want to. 
So as you can see, this is a middle ground between training methods like Small San Sau, and free fighting. 
Small San Sau for learning how to connect to your centre etc, Street San Sau for learning the practical methods you could actually use, as well as a little reaction training as you don't know if he will counter or not, then free fighting to put it all into practice and see how you hold up under stress. 
The free fighting "sparing" is still worked through in layers before it goes totally free form, we use a mixture of different ways to use protection and get the most out of our training. 
The "Street San Sau" and free fighting was the main thing I use to train with my dad. 

Cost of the workshop, cash on arrival
€60 for one day.
€110 for both days

To register please contact Domen Tasner
[email protected] 
00386 31 63 84 21

Slovenija: Ljubljana

September 7. - 8. 2019

Dvodnevna taijiquan delavnica z Eli-jem Montaigue-jem (Vodjo svetovne zveze WTBA).

 

Dan za taijiquan formo:

Sobota, 7.09. od 10:00 do 16:00 ( 1.5h  odmor za kosilo)

Taijiquan Forma Yang Lu Chana, ustanovitelja Yang stila tjq., poznana tudi pod oznako “Stara forma” oz. “Old frame”. Gre za izvorno staro formo stila Yang, ki se podobno kot moderne tjq. forme izvaja vecinoma v pocasnem gibanju, poleg tega pa vsebuje tudi gibe z eksplozivno energijo (Fa-jin), kar  ji omogoca veliko boljše ravnotežje yina in yanga. Vsebuje tudi  dim mak aplikacije, vendar tu ne gre za misticni dim mak kot ga vidimo v filmih, temvec za prakticne aplikacije iz vsakdanjega sveta, ki so usmerjene proti  fiziološkim dim mak tockam na posameznikovem telesu.

Taiji principi gibanja. Le te lahko uporabljate pri vadbi katerekoli tjq. forme, ki jo redno izvajate, na seminarju pa jih bomo uporabljali pri vadbi Forme Yang Lu Chana. Na primerih posameznih drž iz forme bomo podrobneje obravnavali “mehaniko” telesa in nacine gibanja s pomocjo katerih ustvarimo moc iz ravnotežja med strukturo in tekocim gibanjem, pri cimer bomo pozorni na nacin po katerem je pravilna mišicna aktivacijo v formi tudi nacin s pomocjo katerega prevajamo energijo.

Primerno za zacetnike in nadaljevalce.

 

Dan za borilne aplikacije:

Nedelja,8.09. od 10:00 do 16:00 (1.5h odmor za kosilo)

Na vrsto bodo prišli nacini in metode treniranja samoobrambe, za vadbo pa boste potrebovali par(tnerja).

Ucili se bomo zacetka borilne forme Small San Sau, katera uporablja drže iz omenjene pocasne forme v hitrem in silnem borilnem setu, ki ga lahko izvajamo kot solo formo ali pa v parih kjer vas partner napada z udarci (street fight nacin).

Na nekaterih tehnikah notranjih borilnih vešcin bomo prikazali »princip prepogibanja«. Le ta vas uci kaj narediti, ko na primer vaša tehnika ne deluje, ko je vaša obramba onemogocena; pokažemo vam kako ta tok gibanja na najboljši nacin spremeniti v nekaj drugega. Ko vaš napad nasprotnik blokira, torej pojdite z njim oz. mu sledite in se vrnite nazaj pod drugacnim kotom.

Opisano predstavlja enega najpomembnejših podrocij vadbe katerekoli borilne vešcine. Metode vadbe vas bodo naucile kako ostati sprošcen pod pritiskom, kako se prilagoditi brez da bi najprej pomislili in  kako dovoliti telesu da se preprosto odzove.

Da pa bi lahko vse našteto uspešno trenirali, pa se je potrebno nauciti kako se »vrže« resnicen udarec s pravilnim namenom in realizmom, tako da bomo ta dan ucili tudi slednje. Primerno za zacetnike in nadaljevalce.

 

Kdo je Eli Montaigue…

Eli Montaigue je sin svetovno priznanega in cenjenega Taijiquan mojstra Erla Montaigueja. S Taiji vadbo je pricel pri 4 letih, resno pa je zacel trenirati pri 14ih, ko je zacel z ocetom vadit vsak dan.

Oce Erle je eden redkih posameznikov in po našem vedenju edini posameznik izven kitajske, ki so ga izucili v Starem Yang stilu Taijiquana.  Njegov osrednji ucitelj je bil Chang Yiu Chung, ki je bil ucenec Yang Shou Hoja, vnuka samega Yang Lu Chana.

Erle je za svojega edinega naslednika imenoval Elija in mu predal sistem ter ga razglasil za vodjo WTBA nekaj let pred svojo smrtjo leta 2011. Od takrat je Eli popolnoma prevzel vodenje in postal tudi sam svetovno priznan ucitelj, ki poucuje in vodi seminarje po celotnem širnem svetu.

 

Prispevki za seminar:

60 eur za posamezen dan

110 eur za oba dneva

 

Za registracijo in vprašanja se prosim obrnite na Domna Tašnerja

tasner @msn.com, 00386 31 63 84 21