Click for large image

Chang_Yiu-chun1985.jpg

Chang Yiu-chun: 1985