SLOVENIJA: LJUBLJANA

Scroll down for English translation. 

13. in 14. Maj 2023

Dve taijiquan delavnici z ELI-jem Montaigue-jem (Vodja WTBA)

Delavnica v soboto, 13.5., je namenjena WTBA clanom. Delavnica v nedeljo, 14.5., pa je namenjena zacetnikom in vsem zainteresiranim. Vse udeležence sobotne delavnice vabimo, da se udeležijo tudi nedeljske delavnice, saj vemo, da sodelovanje rednih clanov z novimi udeleženci prinaša obojestranske koristi.

 

SOBOTA 13. maj 9:00-17:00

Za clane WTBA, ki dosegajo srednjo do napredno stopnjo znanja. Delavnica je namenjena manjši skupini, kjer se bo Eli lahko posvetil osebnemu razvoju in individualnim vprašanjem vadecih.

Pogoj za udeležbo je dobro poznavanje osnov "YLC forme" vsaj do postavitve "dvojni peng", forme "Small San Sau" do postavitve "dvojni peng" (vadba s partnerjem) in enorocnega "potiskanja rok".

09:00 Taijiquan Forma

11:00 Malica

12:30 Vadbe s partnerji

14:30 Odmor

15:00 Borba in samoobramba

17:00 Zakljucek

 

NEDELJA 14. maj 9:00-17:00

Predstavitev WTBA programa za zacetnike.

Na delavnici bo Eli predstavil tri osrednja podrocja vadbe taijiquana. Namenjena je novim udeležencem ne glede na predznanje, ki še niso trenirali po WTBA programu in tudi WTBA rednim clanom do stopnje znanja inštruktor prve stopnje. Vabljeni pa so tudi vsi inštruktorji višjih stopenj in redni clani WTBA. Ponavljanje osnov je vrlina.

09:00 Yang Lu Chan taiji forma in aplikacije.

11:00 Malica

12:30 Vadbe s partnerji

14:30 Odmor

15:00 Borba in samoobramba

17:00 Zakljucek

 

OPIS DELAVNICE

Yang Lu Chan Taiji Forma in aplikacije. YLC formo izvajamo vecinoma v pocasnem gibanju, ker se tako ucimo o naravi strukture in premikanja ter o meditaciji.

Vadbe s partnerji. Ta del treninga je namenjen vajam kot so "Push Hands", "Small San Sao", "Dragon Prawn Boxing" itd. Te vaje treniramo v parih, da bi se lahko naucili premikati se v borilnem kontekstu, pridobivati moc in koordinacijo, obvladovati distanco in ravnotežje ipd. Omenjenih vaj ne vidimo kot borilne metode ali tehnike za spopad, temvec kot vaje dolocenih gibanj, ki so namenjene ucenju premikanja telesa. Kasneje jih lahko uporabimo v borbah in spopadih.

Borba in samoobramba. To je podrocje vadbe kjer uporabimo vsa našteta pridobljena znanja v borbi. Ne, ne zacnemo tako, da poskušamo pretepsti en drugega, to pride na vrsto v kasnejši fazi posameznikovega treninga. Tukaj še vedno vadimo dolocene izbrane tehnike, ki pa so izvršene na bolj prost, tekoc in nepredvidljiv nacin. Na primer, ne moremo vedeti ali bo partner udaril z levo ali desno roko, namesto da bi partner samo izvajal doloceno zaporedje napadov, nas bo skušal presenetiti ipd. Z vajami v parih zacnemo mehko in pocasi, tisti, ki z vajo dobro napredujejo, pa lahko povecajo moc in hitrost.

 

KAJ POTREBUJEM

Za delavnico ne potrebujete posebne opreme. Le ta pa lahko veliko pripomore k boljši vadbi na delavnici, zato je dobrodošla. Posebna oprema kot so boksarske rokavice, težke MMA sparing rokavice, šcitniki podlahti, gumijasti nož, fokusarji in Thai pads je zaželjena, ce jo že imate v lasti. Na delavnici za zacetnike v nedeljo nihce ne bo pregrob. Usmerjena je bolj k ucenju spretnosti gibanja kot pa k udarjanju in pretepanju. Na delavnici v soboto bo udeležencem z naprednim znanjem dovoljeno biti grobi. Vsak posameznik pa lahko vadi na nivoju, ki mu ugaja in ne bo udarjen mocno, razen, ce si tega zaželi. 

 

CENIK

Sobota 13.5. WTBA clani 60,00 EUR/dan

Nedelja 14.5. 15,00 EUR/posamezna seja, 30,00 EUR/dan

Sobota in Nedelja skupaj 70,00 EUR

 

KONTAKT

Potrebna je registracija. Prosimo, stopite v stik z  Domnom Tašnerjem, na [email protected] oz. po telefonu 00386 31 638 421.


May 13th & 14th 2023

Two workshops with Eli Montaigue (Head of the WTBA)
Saturday for WTBA members
. And Sunday for new students.
Students attending Saturday are strongly advised to also attend Sunday, as you will learn so much from going over the basics and working with different people.

Saturday 13th. 9am-5pm
Intermediate to advanced members of the WTBA. 
In order to attend this class you need to have at least a solid basic of YLC form up to Double Peng,
Small San Sau up to double Peng (with partner), Single Push Hands. 
In this class we will work through the three main areas of WTBA training. 
9am. Taiji Form
11am Brunch Break
12:30pm Partner Drills
2:30pm Short Break
3pm Combat/Self Defence
5pm Finish

Sunday 14th. 9am-5pm
Beginners introduction to the WTBA. 
In this class Eli will introduce the three main areas of practice. 
It is aimed at new students of any level, who have not yet trained with the WTBA, as well as WTBA members up to grade 1 instructor. 
Of course, more advanced WTBA instructors are always welcome too, it's always good to go over the basics again. 
9am
Yang Lu Chan Taiji Form and application. 
This is the mostly slow-moving form, teaching us about structure and movement, as well as meditation at a later stage. 
11am
Brunch Break
12:30pm
Partner Drills.

This area of training is for things like Push Hands, Small San Sau & Dragon Prawn Boxing etc. Training drills we practice with a partner, to learn about moving in a martial context, learning power and coordination, distancing and balance etc. These should not be seen as fighting methods, but drills of a set movement to learn how to move the body, which can then be applied to the fighting practice.

2:30pm
Short Break
3pm
Combat/Self Defence
.
This area is where we take what we have learnt and apply it to combat. No we don’t just start trying to hit each other, that comes at a later stage in ones training.You will still have specific techniques to practice, but they will be done in a more free flowing way, for example you won’t know if your partner will throw a left or right punch, they will try to catch you out, rather than sticking to a set drill.
We start off slow and soft, those who pick it up well can bring up the power and speed.

5pm Finish


What to Bring:
You do not 
"need" anything for the workshop, however, if you have some gear already then bring it along and it might help you to get more out of the workshop. 
Things that would be useful are, boxing gloves or thick MMA sparing gloves, forearm guards, rubber training knives, focus pads or Thai pads. 
In the Sunday beginners workshop, no one will be getting too rough, it's more about learning movement skills, not going full out and trying to hit each other. 
For the Saturday workshop the advanced students will be permitted to get a bit rougher. 
Everyone practices at their own comfort level, you will not get hit hard unless you ask to be. 


Cost of the workshop.
Saturday Intermediate to Advanced WTBA Members €60. 
Sunday Beginners Introduction to the WTBA €15 per session or €30 for all three. 
Both days € 70.

To register please contact Domen Tasner
[email protected] 00386 31 63 84 21
TOP